Николай Стайков за ФАКТИ: Два-три гласа не са били достатъчни, за да бъде избран Каримански

Изборът на управител на БНБ е много важен, първо заради надзора върху банките – има един много чувствителен сектор на банките с български собственици, които много биха искали да имат разбиращ техните особености човек.
Второ – заради надзора върху небанковия финансов сектор. Секторът на небанковите финансови институции е изключително интересен и много често невидим – там са всякакви лихвари. Информации от различни източници през последните години показват, че гласовете на избори вече не се купуват – цената е станала прекалено висока, а се използват мрежите на лихварите. Не се плащат пари, а се опрощават пари – използват се зависимостите на хората към лихварите.
Трето – в началото на 2024 година България трябва да приеме еврото. Много от ограниченията какво може да прави централната банка след влизането в Еврозоната ще бъдат облекчени. Това е един огромен ресурс и затова е интересът към позицията управител на БНБ, която се избира за 6 години.
Публикувахме съдебна експертиза, поръчана от следователите по досъдебното производство по случая с плащането на 1 милион лева, извършено от “Инвестбанк”, докато Любомир Каримански е изпълнителен директор, към един малоимотен, безадресен човек.
Вещото лице, което извършва експертизата, установява, че документацията по това плащане не е наред. По-важното е, че прегледът на задължителната документация показва, че процесите в банката не се управляват добре. Липсват задължителни документи, атрибути, сметки, салда. Това е установено. От 6 години и половина обаче по това досъдебно производство няма развитие – и прокуратурата не казва защо.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност


Сподели: