Незаконни проучвания по бъдещата автомагистрала Струма повдигат въпроси около процедурата за избор на изпълнител

Над 7 километра незаконни временни пътища и следи от сондажи с неизвестен произход и без правно основание в района на Кресна, в непосредствена близост до трасето на бъдещата автомагистрала Струма (лот 3.2.2.) бяха открити при проучване на фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ). Резултатите от проучването бяха показани в разследване на бТВ, излъчено в сутрешния блок днес, 11 февруари.

 

Проучването започна след сигнал получен от АКФ през декември 2018г. и потвърди информацията, че се извършват неправомерни подготвителни и проучвателни действия по бъдещата магистрала, преди да има обявен спечелил участник в процедурата за избор на изпълнител. Проучванията се извършват и дори преди обявяване на обществената поръчка за изготвяне на технически проект и строителство на участъка „Крупник-Кресна“ на АМ Струма.

 

От направен анализ на сателитни изображения беше установен периода на изграждане на незаконните временни пътища − юни-септември 2018г. На място бяха установени и следи от извършени вертикални сондажи, типични за проучвателни дейности в началните етапи на пътното строителство.

 

Терените, върху които са направени пътищата и сондажите са държавна собственост и попадат в района на „Държавно горско стопанство Кресна”. Директорите на горското стопанство и Югозападното държавно предприятие не знаят за съществуването на пътищата и сондажите и отричат те да са изградили или да са дали разрешение за изграждането им.

 

Значителната част от пътищата и сондажите (около 6,4 км от общо 7 км пътища) са извършени в период преди публикуване на официалната страница на АПИ на решението за откриване на поръчката и на цялата налична информация, включително в частта “инженерна геология”, предоставена на участниците в процедурата за избор на изпълнител на технически проект и строителство на участъка „Крупник-Кресна“ от лот 3.2.2. и участъка „Обходен път на гр. Кресна“ от Лот 3.3.

 

Свидетели потвърждават, че пътищата са строени през лятото на 2018 г. с цел извършване на проучвателни дейности по АМ „Струма“.

 

Според правния екип на АКФ неправомерното събиране на допълнителна информация би дало сериозно предимство на  участник в процедурата, разполагащ с нея. Това би нарушило принципа на прозрачност и равнопоставеност на участниците в обществената поръчка − основни принципи при разходването на публични средства, последователно проведени в европейското и националното законодателство в областта на обществените поръчки.

 

Индикативната стойност на обществената поръчката на участъка „Крупник-Кресна“ от лот 3.2.2. и участъка „Обходен път на гр. Кресна“ от Лот 3.3 надвишава 430 млн. лева без ДДС.

 

С оглед на значителните публични средства, които предстои да бъдат вложени в проекта, и с цел да се разсеят съмнения за корупционни практики, АКФ призовава компетентните органи да разследват случая и да обявят публично кои са фирмите, извършили неправомерните проучвания.

 

Призоваваме гражданите да се свържат с нас, ако разполагат с допълнителна информация. Ще продължим да следим случая и ще сигнализираме компетентните органи.

Описание на приложените снимкови материали:

Снимка 1 – Извадка от сравнителен анализ на сателитните снимки в района на пътя Кресна – с.Влахи, които показват променен участък с дължина 2339 метра. Промените включват прочистване на растителност и изцяло нов горски път/просека в зоната на бъдещи акведукти и тунели съгласно одобрения идеен проект за АМ Струма, лот 3.2.2. Участъкът попада в 11 подотдела на ДГС-Кресна. Снимките са от периода 27 юли – 7 август 2018г. т.е. три седмици преди обявяването на обществената поръчка за работен проект и строителство на този участък от магистралата.

Общата дължина на променените участъци в изследваните райони, които попадат в района на лот 3.2.2 на АМ Струма надхвърлят 7000 метра и са установени чрез подробен анализ на сателитни изображения. Източник на сателитните изображения е спътникът Sentinel-2, част от европейската програма за наблюдение на земята Коперник. Спътникът е оборудвани с мултиспектрален инструмент, който предоставя данни в 13 различни честотни ленти във видимия и инфрачервения спектър и позволява точно засичане всякакви извършени промени по земната повърхност с висока резолюция и датиране до няколко дни.

Снимка 2 и 3: Следи от вертикален сондаж и маркиращо колче за сондаж в новоизграден временен път/просека с дължина 450 метра в близост до пътя Кресна-с.Влахи, на 4.3 км от Кресна. Пътят попада в два горски подотдела в ДГС-Кресна. Според сравнителният анализ на сателитните изображения промените са извършени между 11 и 16 септември 2018г.

Снимките са от 15 декември 2018г.


Сподели: