Мостът над Струма

През август 2017 г. Община Перник сключва договор на стойност 368 982 лв. с ДДС за реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Обществената поръчка печели „Виа Интелего“ ООД с управител инж. Иво Гаджов, който е първи братовчед на заместник-кмета по строителството в общината, инж. Владислав Караилиев. Съгласно действащият към момента на откриване на поръчката Закон за обществените поръчки (ЗОП) „Виа Интелего“ не може да участва, защото се управлява от лице, свързано с възложителя. Същото ограничение е предвидено изрично и в документацията за участие в обществената поръчка. При подаване на офертата всички участници е трябвало да подадат декларация за липсата на подобна свързаност.

Абонирайте се за информационния бюлетин на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

За подробна хронология на казуса натиснете тук.

На 23.04.2019 г. АКФ сезира Районната прокуратура в Перник и Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ). Сигнал относно съмнения за конфликт на интереси изпратихме и до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

Четири месеца по-късно Гергана Малиновска, прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, отказа да образува досъдебно производство по случая, обосновавайки се с писмени сведения от Иво Гаджов, който заявил, че към момента на подготовката на необходимата документация е бил съсредоточен във въпросите дали фирмата му разполага с необходимия капацитет за изпълнението на поръчката и как да изготви най-добро техническо предложение.

На 04.09.2019 г. АКФ подаде жалба до Окръжна прокуратура – Перник. С решение от 24.10.2019 г. Окръжна прокуратура – Перник отсъди в полза на районната прокуратура. Очакваме действия от страна на КПКОНПИ и АДФИ.


Сподели:
event icon

ЗДОИ до Община Перник

В заявлението АКФ иска информация относно лицето, което осъществява контрола по изпълнението на обществената поръчка, както и документацията, удостоверяваща правомощията му.

event icon

Отговор от Община Перник по ЗДОИ

В свое Решение, от Общината ни предоставиха пълен достъп до исканата информация.

event icon

Сигнал до Районна прокуратура – Перник, до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и до Агенция за държавна и финансова инспекция (АДФИ):

На база изложените в сигнала съмнения относно извършени нарушения на законодателството, АКФ сезира компетентните институции, с молба да извършат проверка, съберат относимите доказателства и установят дали са налице извършени престъпления или нарушения на закона.

event icon

Отговор от АДФИ по подаден сигнал

В отговор на подадения от АКФ сигнал, бяхме информирани, че финансова инспекция в Община Перник ще бъде възложена при наличие на административен капацитет за това.

event icon

Отговор Районна прокуратура – Перник по подаден сигнал

Прокуратурата намира, че в преписката не се съдържат данни за извършено престъпление от общ характер, поради което отказва да образува досъдебно производство.

event icon

Жалба от АКФ до Окръжна прокуратура – Перник

В постановения отказ на Районна прокуратура – Перник се посочва, че не са събрани достатъчно данни , за да се предположи извършено престъпление. Според АКФ не става ясно точно защо такива данни не са събрани. Тези и други изводи, посочени в Постановлението карат АКФ да счита последния за незаконосъобразен и го обжалва пред Окръжна прокуратура – Перник.

event icon

Постановление на Окръжна прокуратура – Перник по подадена жалба

- Прокуратурата намира, че направените от Районна прокуратура – Перник правни изводи, че липсват данни за престъпление от общ характер съответстват на установената фактическа обстановка. Намира за правилни и законосъобразни изводите, направени в постановлението на районна прокуратура – Перник. Потвърждава постановлението за Отказ да се образува досъдебно производство от Районна прокуратура – Перник и оставя без уважение жалбата от АКФ.