Менкаура: как декларация със съмнителни данни помогна за спечелването на обществена поръчка

На 30.12.2015 г. Община Благоевград отваря процедура за възлагането на обществена поръчка свързана с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Сред шестте фирми-кандидати е и „Менкаура“ ЕООД с управител Димитър Атанасов.

Първоначално офертата на Менкаура е обявена за несъответстваща на критериите за участие в процедурата поради факта, че участникът не е изпълнил на предходен етап строителство по поне два сходни обекта. „Менкаура“ печели поръчката за над 1 млн. лв. след като Димитър Атанасов депозира декларация и референция за добро изпълнение с данни, че Менкаура отговаря на критериите. Документите са издадени от „ХУФУ“ ЕООД, а след справка в Търговския регистър АКФ открива, че управител и индиректен собственик на фирмата е пак Атанасов. Според българското законодателство, декларирането на неверни данни е престъпление.

Любопитство буди и фактът, че останалите участници в процедура отпадат на етап разглеждане на техническите предложения т.е. Менкаура печели в конкурс без други реални конкуренти.

По сигнала на АКФ бяха образувани проверки от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция, Районна прокуратура – Благоевград и Софийска районна прокуратура. Проверките завършиха без санкции за Атанасов.


Сподели:
event icon

АКФ подава сигнали за нарушения до Районната прокуратура - Благоевград и Агенцията за държавна финансова инспекция

event icon

Благоевградската прокуратура намира основание за продължаване на разследването

Казусът е препратен към Софийска районна прокуратура.

event icon

Агенцията за държавна финансова инспекция на открива нарушения в тръжната процедура

event icon

Софийска районна прокуратура прекратява производството.