Менкаура: как декларация със съмнителни данни помогна за спечелването на обществена поръчка

За подробна хронология на казуса натиснете тук.
На 30.12.2015 г. Община Благоевград отваря процедура за възлагането на обществена поръчка свързана с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Сред шестте фирми-кандидати е и „Менкаура“ ЕООД с управител Димитър Атанасов.

Първоначално офертата на Менкаура е обявена за несъответстваща на критериите за участие в процедурата поради факта, че участникът не е изпълнил на предходен етап строителство по поне два сходни обекта. „Менкаура“ печели поръчката за над 1 млн. лв. след като Димитър Атанасов депозира декларация и референция за добро изпълнение с данни, че Менкаура отговаря на критериите. Документите са издадени от „ХУФУ“ ЕООД, а след справка в Търговския регистър АКФ открива, че управител и индиректен собственик на фирмата е пак Атанасов. Според българското законодателство, декларирането на неверни данни е престъпление.

Любопитство буди и фактът, че останалите участници в процедура отпадат на етап разглеждане на техническите предложения т.е. Менкаура печели в конкурс без други реални конкуренти.

По сигнала на АКФ бяха образувани проверки от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция, Районна прокуратура – Благоевград и Софийска районна прокуратура. Проверките завършиха без санкции за Атанасов.


Сподели:
event icon

Сигнали до Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) и Районна прокуратура – Благоевград

- В сигналите АКФ изложи редица факти, на база на които счита за обосновано извършването на проверка за евентуално извършено престъпление по служба по смисъла на НК; - В същия Фондацията посочва очакванията си за проверка, събиране на относимите доказателства и установяване дали са налице извършени нарушения на закона или престъпления по сочените в сигнала обстоятелства.

event icon

- Благоевградската прокуратура намира основание за продължаване на разследването и препраща преписката по компетентност към Софийска районна прокуратура

Казусът е препратен към Софийска районна прокуратура.

event icon

Доклад на АДФИ по подаден сигнал

В изпратения до АКФ доклад, Агенцията посочва, че на база извършената проверка не открива нарушения в тръжната процедура.

event icon

Постановление на Софийска районна прокуратура:

При установяване на фактическата обстановка и след анализ на материалите прокуратурата не установява наличието на доказателства за извършено престъпление и прекратява наказателното производство.

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds