КПКОНПИ установи конфликт на интереси за кмета на Община Никола Козлево Ешреф Реджеб

КПКОНПИ установи конфликт на интереси за кмета на Община Никола Козлево Ешреф Реджеб (мандати 2015-2019 г. и 2019–2023 г.).

Припомняме, че през септември тази година от АКФ изпратихме сигнал до редица институции за случай на съмнения за натиск от кмета на Никола Козлево за купуване и продаване на гласове, както и за нередности, свързани с европейски фондове, в с. Вълнари, община Никола Козлево.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Сигналът до нас бе подаден чрез платформата ни за сигнали за нередности, свързани с еврофондове – EUmoney.bg. В него се сочеше, че кметът на Никола Козлево е оказвал натиск в с. Вълнари върху няколко служители в частната си фирма да гласуват за кандидат на парламентарните избори през април 2021 г. – Илтер Садъков, син на бившия шеф на ловното стопанство Паламара – Бейзат Яха.

Служителите били назначени в магазините на синовете на кмета по проект „Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в „Ешрефоглу“ ООД“, финансиран по опреативна програма Развитие на човешките ресурси.

Информация за случая се съдържа и в журналистическо разследване с автор Генка Шикерова, публикувано в Свободна Европа.

По случая експертите на АКФ сезираха звеното за координация с Европейската служба за измамите ОЛАФ – Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ в Министерство на вътрешните работи, министъра на вътрешните работи, както и прокуратурата.

През лятото МВР проведе редица акции срещу купения вот, включително бе претърсена къщата на кмета на с. Вълнари.

Сезирана от изпълнителната власт  на свое заседание от 26.11.2021 г. Антикорупционната комисия е установила, че кметът на община Никола Козлево е подписал 110 разходни ордера, с които са изплатени средства от бюджета на общината към фирмата на синовете си Кемал и Реджеб – „Ешрефоглу“ ЕООД за доставка на хранителни продукти и други стоки за нуждите на детски градини и за социални дейности в периода 08.2018 г. – 08.2021 г.

Освен това кметът е отпуснал общински средства в полза на местен футболен клуб – Сдружение „Футболен клуб Община Никола Козлево“, в чийто Управителен съвет от 2016 г. фигурира неговия син. Общата стойност на получените по този начин 8 транша е в размер на 43170 лв.

На Ешреф Реджеб е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв. В полза на държавата се отнемат и възнагражденията му за дните, в които е бил осъществен конфликтът на интереси, както и сумата, която е получена като облага от деянието. Общата им стойност е 88 864, 91 лв. При влизане на решението на Комисията в сила, Реджеб следва да бъде освободен от заеманата длъжност – кмет на Община Никола Козлево.

*Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Ешреф Реджеб, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила и може да се обжалва пред Административния съд.


Сподели:

Прессъобщения

След окончателно решение на ВАС: КОНПИ ще трябва да предостави достъп до всички свои решения за отнемане на имущество

Съдът в Страсбург допусна за разглеждане жалбата на АКФ срещу отказа на КПКОНПИ да разкрие решенията си

АКФ праща на Европейския съд по правата на човека отказа на КПКОНПИ да публикува решенията си относно конфискацията на незаконно придобито имущество

За КПКОНПИ решенията на съда не важат: комисията не разсекрети решенията си за отнемане на имущество

Административният съд: Решенията на КПКОНПИ не могат да са служебна тайна и трябва да бъдат публикувани

КПКОНПИ незаконно е засекретила всички свои решения за отнемане на имущество

АКФ за решението на КПКОНПИ за Слави Трифонов: Институциите отново насърчават политиците да нарушават закона

Открито писмо на АКФ до народните представители от 47-то Народно събрание: Настояваме за задълбочена проверка на дейността на КПКОНПИ

Съвместна позиция на пет неправителствени организации относно процедура по избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

Роднина на заместник-кмета по строителството в Перник печели обществена поръчка за ремонт в града