КПКОНПИ установи конфликт на интереси за кмета на Община Никола Козлево Ешреф Реджеб

КПКОНПИ установи конфликт на интереси за кмета на Община Никола Козлево Ешреф Реджеб (мандати 2015-2019 г. и 2019–2023 г.).

Припомняме, че през септември тази година от АКФ изпратихме сигнал до редица институции за случай на съмнения за натиск от кмета на Никола Козлево за купуване и продаване на гласове, както и за нередности, свързани с европейски фондове, в с. Вълнари, община Никола Козлево.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Сигналът до нас бе подаден чрез платформата ни за сигнали за нередности, свързани с еврофондове – EUmoney.bg. В него се сочеше, че кметът на Никола Козлево е оказвал натиск в с. Вълнари върху няколко служители в частната си фирма да гласуват за кандидат на парламентарните избори през април 2021 г. – Илтер Садъков, син на бившия шеф на ловното стопанство Паламара – Бейзат Яха.

Служителите били назначени в магазините на синовете на кмета по проект „Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в „Ешрефоглу“ ООД“, финансиран по опреативна програма Развитие на човешките ресурси.

Информация за случая се съдържа и в журналистическо разследване с автор Генка Шикерова, публикувано в Свободна Европа.

По случая експертите на АКФ сезираха звеното за координация с Европейската служба за измамите ОЛАФ – Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ в Министерство на вътрешните работи, министъра на вътрешните работи, както и прокуратурата.

През лятото МВР проведе редица акции срещу купения вот, включително бе претърсена къщата на кмета на с. Вълнари.

Сезирана от изпълнителната власт  на свое заседание от 26.11.2021 г. Антикорупционната комисия е установила, че кметът на община Никола Козлево е подписал 110 разходни ордера, с които са изплатени средства от бюджета на общината към фирмата на синовете си Кемал и Реджеб – „Ешрефоглу“ ЕООД за доставка на хранителни продукти и други стоки за нуждите на детски градини и за социални дейности в периода 08.2018 г. – 08.2021 г.

Освен това кметът е отпуснал общински средства в полза на местен футболен клуб – Сдружение „Футболен клуб Община Никола Козлево“, в чийто Управителен съвет от 2016 г. фигурира неговия син. Общата стойност на получените по този начин 8 транша е в размер на 43170 лв.

На Ешреф Реджеб е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв. В полза на държавата се отнемат и възнагражденията му за дните, в които е бил осъществен конфликтът на интереси, както и сумата, която е получена като облага от деянието. Общата им стойност е 88 864, 91 лв. При влизане на решението на Комисията в сила, Реджеб следва да бъде освободен от заеманата длъжност – кмет на Община Никола Козлево.

*Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Ешреф Реджеб, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила и може да се обжалва пред Административния съд.


Сподели:

Прессъобщения

АКФ праща на Европейския съд по правата на човека отказа на КПКОНПИ да публикува решенията си относно конфискацията на незаконно придобито имущество

За КПКОНПИ решенията на съда не важат: комисията не разсекрети решенията си за отнемане на имущество

Административният съд: Решенията на КПКОНПИ не могат да са служебна тайна и трябва да бъдат публикувани

КПКОНПИ незаконно е засекретила всички свои решения за отнемане на имущество

АКФ за решението на КПКОНПИ за Слави Трифонов: Институциите отново насърчават политиците да нарушават закона

Открито писмо на АКФ до народните представители от 47-то Народно събрание: Настояваме за задълбочена проверка на дейността на КПКОНПИ

Съвместна позиция на пет неправителствени организации относно процедура по избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

Роднина на заместник-кмета по строителството в Перник печели обществена поръчка за ремонт в града

АКФ настоява за прокурорска проверка на освободени от КОНПИ 23 млн лева на издирвано лице

Депутатът Волен Сидеров ще бъде проверяван от Антикорупционната комисия за недекларирани обстоятелства