Кмет на областен град с екстравагантно парти за десетки хиляди лева

За подробна хронология на казуса натиснете тук.
През пролетта на 2017, след мониторинг на медийни публикации, фондация „Антикорупционен фонд“ получи информация за пищно тържество, организирано по повод кръглата годишнина на кмета на Благоевград и бивш депутат, Атанас Камбитов.

Кметът събира над 150 гости в столичен четиризвезден хотел, а за доброто настроение на гостите се грижат множество известни музикални изпълнители. АКФ установи, че подобно събитие струва между 20 и 50 хиляди лева. Възникна въпросът как градоначалникът, който не е декларирал друг доход освен заплата през последните десет години би могъл да си позволи подобно тържество.

В хода на експертната проверка се оказа, че имоти на г-н Камбитов в няколко населени места са запорирани заради задължения към банки.Беше установен и потенциален конфликт на интереси между неговата дейност като народен представител преди избора му за кмет и дейността на негови дружества. По време на мандата си в 41-то Народно събрание г-н Камбитов е член на Постоянната комисия по земеделие и гори, както и съдружник в „Лес инвест“ ООД с предмет на дейност добив и преработка на дървен материал.

Поради видими разминавания между декларирани доходи и начин на живот и поради обществения интерес от изчистване на съмнения за реалните доходи на лица на публични длъжности, АКФ изпрати събраните в хода на проверката данни на Националната агенция по приходите (НАП) и на други разследващи органи за становище. Сигнал беше изпратен и до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която образува производство.

На 25.07.2017 г. Комисията обяви, че прекратява производството. Решението можете да видите тук. На 01.09.2017 г. от НАП уведомиха АКФ, че резултатите от тяхната проверка могат да бъдат предоставени само с писменото съгласия на проверявания. Отговорът им може да видите тук.

След балотаж от 03.11.2019 г. опитът на г-н Камбитов да се кандидатира за кмет за трети мандат не се увенча с успех.

Example headline

Сподели:
event icon

АКФ сигнализира Национална аганция по прихода (НАП), Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) и Главния прокурор на РБ

Сигналите касаят разминаването между демонстрирания охолен начин на живот на кмета на Благоевград, Атанас Камбитов, и декларираните от него доходи, както и конфликт на интереси от времето, през което г-н Камбитов е бил депутат.

event icon

КПУКИ прекратява производството

В отговора си, КПУКИ кратко и без допълнителни разяснения ни информира за прекратено производство по изпратения от нас сигнал.

event icon

Отговор от НАП по подаден сигнал

НАП уведоми, че действия по подадената в Сигнала информация ще бъдат предприети, за което АКФ ще бъде уведомена допълнително след приключването им. Посочва се обаче, че конкретните данни от проверката на г-н Камбитов могат да бъдат предоставени само с негово писмено съгласие.

event icon

Жалба от общинския съветник Злата Ризова до Общинската избирателна комисия (ОИК)

- В жалба от общинския съветник от ПП „Народен съюз“ от ОбС-Благоевград Злата Ризова, се иска предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на Община Благоевград, поради факта, че същия е бил едноличен собственик на капитала и управител на „СТАРТ 2015“ ЕООД, като се посочва, че същото представлява нарушение на чл. 41, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА).

event icon

Атанас Камбитов подава искова молба до Окръжен съд - Благоевград

С Молбата си г-н Камбитов твърди, че за периода от 25.09.2017 г. до 03.10.2017 г. в Търговския регистър е било вписано обстоятелството, че е вписан като управител на придобитото от него през септември дружество, заради техническа грешка. Хипотезата, описана в молбата е, че управител е трябвало да бъде брат му Антон Камбитов.22.04.2019 г. Решение на ОИК.

event icon

Административен съд – Благоевград спира делото по жалба на БСП

Съдия Саша Алексова счете търговското делото в Окръжен съд – Благоевград за преюдициално и до окончателното му решение и влизане в сила спря производството в Административен съд – Благоевград.

event icon

Административен съд – Благоевград спря делото по жалба на БСП

Съдия Саша Алексова счете търговското делото в Окръжен съд – Благоевград за преюдициално и до окончателното му решение и влизане в сила спря производството в Административен съд – Благоевград.

event icon

7.

Текстът на публикацията на „ЗА ИСТИНАТА“ ни информира че „две съдебни дела трябва да изяснят казуса около дружество, на което кметът на Благоевград Атанас Камбитов е бил управител, макар и за кратко, по времето, в което вече е бил начело на общината. Първото дело е по жалба на БСП и е заведено пред Административен съд-Благоевград. Негов предмет е решение на Общинската избирателна комисия, с което правомощията на кмета не бяха прекратени, въпреки категоричните текстове в закона, касаещи подобни случаи. Второто дело е търговско и се гледа в Окръжния съд в Благоевград. То е заведено от самия Камбитов, който се опитва да докаже, че не е бил управител на търговското дружество. В предявената искова молба, той твърди, че е станала грешка и, че подписът върху документите, внесени в Търговския регистър за вписването на едноличното търговско дружество „Старт 2015“ е на брат му Антон Камбитов, а не негов.“

event icon

Г-н Камбитов губи кметския пост след неуспех на втори тур на местните избори в Благоевград

event icon

Писмо до Главния прокурор на РБ

Поради изминалите повече от две години от подадения в Главна прокуратура сигнал и липсата на обратна връзка по същия, АКФ изисква информация относно хода на проверката по сигнала.

event icon

Писмо до НАП

Във връзка с отговора на НАП от 01.09.2017 г., относно предприемането на действия по подадения сигнал и имайки предвид значителния период от време (повече от 2 години), в който АКФ не е получил информация относно същите, беше изпратено писмо с искане предоставяне на информация относно хода на проверката по подадения през юни 2014 г. сигнал.

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds