Kак ББР грубо нарушава устава си и правилата за банкиране

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) сезира прокуратурата и регулаторите за неправомерни кредити на Българската банка за развитие (ББР) към фирми на политика и бизнесмен Георги Гергов.

Кредитите на ББР към „Международен панаир Пловдив“ (МПП) АД и „Слънчев ден резидънс“ АД нарушават както уставите на двете дружества, така и установените банкови практики. Правният център на АКФ анализира събраните по случая документи и изпрати сигнали до Българската народна банка и Главна прокуратура. Копия от сигналите бяха изпратени до министерствата-принципали на двете дружества.

В хода на проверката бе установено, че отпуснатите в края на 2016 г. кредити към двете дружества, на обща стойност 31.8 млн. евро, са в директно нарушение на устава на държавната банка. Според него изрично се забранява кредитиране на политически партии и свързани с тях лица. „МПП“ АД и другото дружество-кредитополучате се контролират от Георги Гергов, член на ръководството на политическа партия, и от членове на неговото семейство.

В изпратения до банковия регулатор и прокуратурата сигнал се иска освен проверка на законността на отпуснатите кредити и проверка на действията или бездействията на надзорните и одитните органи на банката, с оглед на факта че става дума за най-големия кредитополучател на единствената държавна банка в България.

Отпуснатите на „МПП“ АД и „Слънчев ден резидънс“ АД кредити се оказват и в противоречие с устава на самото пловдивско дружество, където изрично е записано изискване за одобрение от общото събрание при случаи на залог на активи в полза на трети лица. В случая активите на панаира се оказват заложени в полза на „Слънчев ден резидънс“ АД.

При отпускането на анализираните от АКФ кредити към „МПП“ АД са нарушени и редица установени банкови практики. Дружеството-заемополучател не е имало одобрени от общо събрание годишни финансови отчети за предните две години, което е в противоречие с установени банкови практики и правила за оценка на риска при кредитиране. Установени са и редица въпросителни около начина на отпускане на кредита, който е използван за рефинансиране на стари задължения.

Не на последно място, отпуснатите на „МПП“ АД и „Слънчев ден резидънс“ АД кредити са обезпечени с цялото търговско предприятие на Международния панаир, което противоречи на устава му, според който в случаи на залог на активи в полза на трети лица е нужно предварително съгласие от общото събрание на акционерите . В случая активите на панаира се оказват заложени в полза на „Слънчев ден резидънс“ АД и към датата на обезпечението общо събрание на акционерите дори не е било проведено.

АКФ смята за изключително важно изчистването на всички съмнения за политическа намеса в дейността на държавната банка за развитие и ще следи отблизо извършваните от сезираните органи проверки

Newsletter

Абонирайте се за информационния бюлетин на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи.

Вашият имейл адрес:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност