Kак ББР грубо нарушава устава си и правилата за банкиране

Фондът сезира прокуратурата и регулаторите за кредитите на държавната банка към фирми на политика и бизнесмен Георги Гергов
Кредитите на държавната Българска банка за развитие (ББР) към „Международен панаир Пловдив“ (МПП) АД и „Слънчев ден резидънс“ АД нарушават както уставите на двете дружества, така и установените банкови практики. След извършен анализ от правния център на Антикорупционния фонд събраните документи и становище бяха изпратени до Българската народна банка и Главна прокуратура, както и копия до министерствата-принципали на двете дружества.

В хода на проверката бе установено, че отпуснатите в края на 2016 година кредити към двете дружества на обща стойност 31.8 млн евро са в директно нарушение на устава на държавната банка. Според него изрично се забранява кредитиране на политически партии и свързани с тях лица, в което условие попада контролираното от члена на ръководството на политическа партия Георги Гергов и членове на неговото семейство дружество „МПП“ АД, както и другото дружество-кредитополучател.

В изпратения до банковия регулатор и прокуратурата сигнал се иска освен проверка на законността на отпуснатите кредити и проверка на действията или бездействията на надзорните и одитните органи на банката, с оглед на факта че става дума за най-големия кредитополучател на единствената държавна банка в България.

Отпуснатите на „МПП“ АД и „Слънчев ден резидънс“ АД кредити се оказват и в противоречие с устава на самото пловдивско дружество, където изрично е записано изискване за одобрение от общото събрание при случаи на залог на активи в полза на трети лица. В случая активите на панаира се оказват заложени в полза на „Слънчев ден резидънс“ АД

При отпускането на анализираните от АКФ кредити към МПП АД са нарушени и редица установени банкови практики. Дружеството-заемополучател не е имало одобрени от общо събрание годишни финансови отчети за предните две години, което е в противоречие с установени банкови практики и правила за оценка на риска при кредитиране. Установени са и редица въпросителни около начина на отпускане на кредита, който е използван за рефинансиране на стари задължения.
Отпуснатите на „МПП“ АД и „Слънчев ден резидънс“ АД кредити са обезпечени с цялото търговско предприятие на Международния панаир, което е и в противоречие с устава му. В него е налице изискване за предварително съгласие от общото събрание на акционерите в случаи на залог на активи в полза на трети лица. В случая активите на панаира се оказват заложени в полза на „Слънчев ден резидънс“ АД и към датата на обезпечението общо събрание на акционерите дори не е било проведено.

Антикорупционният фонд смята за изключително важно изчистването на всички съмнения за политическа намеса в дейността на държавната банка за развитие и ще следи отблизо извършваните от сезираните органи проверки


Сподели: