Индикатори за неизгодна сделка при наемането на сградата на Административен съд – София Oбласт

Проучване на юридическия екип на АКФ установи, че сградата на улица „Съборна“ номер 7 първоначално е наета от Правосъдното ведомство, представлявано от министъра по това време Миглена Тачева, с договор № 15-00-566 от 15.10.2007г. Към онзи момент сградата е наета за нуждите на съдебната власт срещу цена от 16 евро на квадратен метър. Според публичните данни, към датата на подписването на договора, средната цена за квадратен метър в района на „Съборна“ е била 11.38 евро. Договорът, сключен от Министерството на правосъдието обаче, е за доста висока над средната стойност, като се има предвид и значителната обща площ на сградата – 2399.57 кв. м.

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България /ДВ бр. 100/18.12.2015г./ и Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ДВ бр. 28/08.04.2016г./ недвижимите имоти на съдебната власт преминават в управление на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). Вследствие на това, ВСС сключва договор № ВСС-4637/30.03.2017г. отново за наем на сградата на ул. „Съборна“ №7, собственост все още на „Транслат“ АД. Наемната цена остава непроменена от тази на последния анекс към договора между Министерството на правосъдието и „Транслат“ АД или 13,50 евро на квадратен метър.

В отговор на запитване по ЗДОИ, ВСС отговаря на АКФ, че средната наемна цена за района, по времето на подписване на договора, е била 7,89 евро на квадратен метър. Подписаният от ВСС договор е в духа на онзи между „Транслат“ и Правосъдното ведомство и е на почти двойна цена. Твърдяната причина за сключването на тази, както изглежда, неизгодна сделка, е че не бил наличен друг имот в района, който да може да осигури работна площ на едно място за работата на администрацията на ВСС, Административен съд – София Област, Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – град София. От ВСС не изясниха какво налага тези звена на съдебната власт, които се помещават на „Съборна“, да се намират точно в този район.

В свое разследване по темата екипът на Биволъ* също изследва тезата за наличие на корупционна схема както по отношение на първоначално сключения от Министерство на правосъдието договор, така и по отношение на неговото подновяване от ВСС.
АКФ има за основна своя цел изграждане на ефективен граждански модел чрез секторна антикорупционна стратегия на превенция, идентификация и противодействие на корупцията и злоупотреба с власт в Република България, като осъществява дейност по извършване на целеви мониторинг на публичната и медийната среда, както и на работата на публичния сектор.


Сподели: