Индикатори за неизгодна сделка при наемането на сградата на Административен съд – София Oбласт

Сделка за близо двойна на пазарната цена при наемането на сградата на Административен съд – София Oбласт показа проверка на юридическия екип на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ).

Сградата на улица „Съборна“ номер 7 първоначално е била наета от Правосъдното ведомство, представлявано от министъра по това време Миглена Тачева, през октомври 2007 г. (с договор № 15-00-566 от 15.10.2007г). Според публичните данни, към датата на подписването на договора, средната цена за квадратен метър в района на „Съборна“ е била 11.38 евро. Договорът, сключен от Министерството на правосъдието със собственика на имота, фирмата „Транслат“ АД, обаче, е за 16 евро на кв. м. – доста висока над средната стойност, като се има предвид и значителната обща площ на сградата (2399.57 кв. м.).

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ бр. 100/18.12.2015г.) и Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ бр. 28/08.04.2016г.) недвижимите имоти на съдебната власт преминават в управление на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). Вследствие на това, през 2017 г. ВСС сключва договор № ВСС-4637/30.03.2017г. отново за наем на сградата на ул. „Съборна“ №7, собственост все още на „Транслат“ АД. Наемната цена остава непроменена от тази на последния анекс към договора между Министерството на правосъдието и „Транслат“ АД или 13,50 евро на кв. м.

АКФ изпрати запитване до ВСС по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) във връзка с параметрите по наемния договор. В отговора си ВСС твърди, че средната наемна цена за района, по времето на подписване на договора, е била 7,89 евро на кв. м. Според ВСС в района не е бил наличен друг имот, който да може да осигури достатъчно работна площ за администрацията на ВСС, Административен съд – София Област, Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – град София. От ВСС не изясниха какво налага тези звена на съдебната власт да се намират точно в района на ул. „Съборна“.

Съмненията за наличие на корупционна  схема по отношение на първоначално сключения от Министерство на правосъдието договор и на неговото подновяване от ВСС са изложени и от екипа на Биволъ*.


Сподели:

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds