Фондация Антикорупционен фонд подкрепя становището на програма Достъп до информация против предлаганите изменения на Закона за достъп до обществена информация

Фондация Антикорупционен фонд подкрепя становището на програма Достъп до информация против предлаганите изменения на Закона за достъп до обществена информация. Екипът ни активно използва инструментите на закона за получаване и верифициране на важна обществена информация, която иначе би останала скрита за обществото. Често водим и съдебни битки срещу незаконосъобразни откази, което е обвързано с немалки разходи. Новите положения в закона биха довели до произвол при определянето на таксите за получаване на информацията, което може да се определи като допълнителна финансова тежест в ущърб на заявителите при търсенето и получаването на обществена информация.

Пълния текст на становището на програма Достъп до информация можете да намерите тук.


Сподели: