Фондация Антикорупционен фонд подкрепя подписката на клуб „Просперитет“ за създаване на публичен регистър в интернет за всички държавни разходи, свързани с извънредното положение

На 7 април, преди повече от 20 дни, отправихме заявление за достъп до обществена информация  към Министерството на здравеопазването с молба да ни бъдат предоставени копия на сключените с китайски и български производители договори за доставка на лични предпазни средства. Седмица след законния краен срок, запитването ни остава без отговор. Смятаме, че в този и в други случаи общественият интерес изисква гражданите да разполагат с максимално детайлна информация за публичните средства, които се изразходват за справяне с COVID-19. В тази връзка, обявяваме подкрепата си за инициативата на клуб „Просперитет“ за създаване на публичен регистър в интернет за всички държавни разходи, свързани с извънредното положение, който да позволи граждански контрол и прозрачност. Петицията можете да подпишете тук.


Сподели: