КОНТРОЛИРАНИЯТ И КУПЕН ВОТ В БЪЛГАРИЯ РАЗМЕР И ВЛИЯНИЕ. Парламентарни избори, юли 2021 г.

Можете да изтеглите анализа от тук.

В края на март 2021 г. Антикорупционият фонд представи списък с изборни секции, в които рискът от контролиран и купен  вот e по-висок. Рисковите секции бяха определени на базата  на резултатите парламентарните избори от 2013 г., 2014 г. и 2017 г.  чрез три модела:

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Моделът на многокомпонентно необичайно поведение идентифицира секциите, в които има нетипично висока избирателна  активност в дадена секция в сравнение с регистрираната избирателна активност в общината или нетипично висок резултат на  водещата политическа партия в секцията в сравнение с регистрирания резултат на партията в общината, както и нетипично  висок брой на недействителните бюлетини и гласове в секцията.

Вторият модел идентифицира отклонения в избирателната активност в дадена секция в две поредни изборни години.

Третият модел отчита рязка промяна в политическите пристрастия на избирателите в дадена секция в две поредни изборни години – рязък ръст или спад в гласовете за дадена политическа  партия в секцията. На базата на резултатите от парламентарните избори през април  2021 г. Антикорупционният фонд публикува актуализиран списък  на секциите, в които рискът от контролиран и купен вот е по-висок  и анализ на размера на този вот на национално, регионално и общинско равнище.

Методологията бе актуализирана като бе въведен и вариант с по-висок праг за определяне на екстремна стойност за разлика в избирателната активност и разлика в резултата на партия. Бяха идентифицирани между 1 491 (висок праг) и 2101 (нисък праг) секции в риск, в които са подадени между 9% и 13% от гласовете в страната.

Настоящият анализ се състои от две части. Първата част разглежда как се е гласувало в секциите, в които през април месец бе отчетен по-висок риск от контролиран и купен вот. Втората част представя резултатите от прилагането на методологията за идентифициране на риск от купен и контролиран вот върху резултатите от парламентарните избори, проведени през юли 2021 г.

parlamentarni_july_WEB


Сподели: