Съвет на АКФ

Бойко Станкушев
Директор на АКФ и Член на Съвета
Юри Бюрер Тавание
Председател на Съвета
Генерал-майор Пол Пардю
Член на Борда
Николай Стоянов
Член на Съвета
Светозара Петкова
Член на Съвета

Екип

Николай Стайков
Съосновател и разследващ журналист
Лора Георгиева – Матеева
Координатор Правна програма
Деница Руканова
Старши правен експерт
Андрей Янкулов
Старши правен експерт
Даниела Пенева
Правен експерт
София Желева
Правен експерт
Стефан Кръстев
Координатор публична осведоменост
Яна Обрешкова
Младши правен експерт
Марио Русинов
Анализатор