Борд на АКФ

Росен Босев
Председател на Управителния съвет
Бойко Станкушев
Директор на АКФ и Член на Управителния съвет
София Разбойникова
Член на Управителния съвет
Илиян Василев
Член на Управителния съвет

Екип

Николай Стайков
Съосновател и разследващ журналист
Лора Георгиева – Матеева
Координатор Правна програма
Деница Руканова
Старши правен експерт
Андрей Янкулов
Старши правен експерт
Даниела Пенева
Правен експерт
София Желева
Правен експерт
Стефан Кръстев
Координатор публична осведоменост
Марио Русинов
Анализатор