Съвет на АКФ

Бойко Станкушев
Директор на АКФ и Член на Съвета
Юри Бюрер Тавание
Председател на Съвета
Генерал-майор Пол Пардю
Член на Съвета
Джоана Рохозинска
Член на Съвета
Венелин Петков
Член на Съвета
Николай Стоянов
Член на Съвета
Светозара Петкова
Член на Съвета

Екип

Николай Стайков
Съосновател и разследващ журналист
Лора Георгиева – Матеева
Старши правен експерт и координатор правна програма
Деница Руканова
Старши правен експерт
Андрей Янкулов
Старши правен експерт
Даниела Пенева
Правен експерт
София Желева
Правен експерт
Стефан Кръстев
Координатор публична осведоменост
Марио Русинов
Анализатор