Борд на АКФ

Бойко Станкушев
Директор на АКФ и Член на Управителния съвет
Д-р Филип Гунев
Председател на Управителния съвет
София Разбойникова
Член на Управителния съвет
Росен Босев
Член на Управителния съвет
Илиян Василев
Член на Управителния съвет

Екип

Николай Стайков
Съосновател и разследващ журналист
Деница Руканова
Координатор Правна програма
Лора Георгиева – Матеева
Правен експерт
Весела Тодорова
Координатор публична осведоменост
Марио Русинов
Младши-експерт