Съвет на АКФ

Юри Бюрер Тавание
Председател на Съвета
Николай Стоянов
Член на Съвета
Светозара Петкова
Член на Съвета
Бойко Станкушев
Директор на АКФ и Член на Съвета

Екип

Николай Стайков
Съосновател и разследващ журналист
Лора Георгиева – Матеева
Координатор Правна програма
Деница Руканова
Старши правен експерт
Андрей Янкулов
Старши правен експерт
Даниела Пенева
Правен експерт
София Желева
Правен експерт
Стефан Кръстев
Координатор публична осведоменост
Марио Русинов
Анализатор