София Разбойникова

Член на Управителния съвет

София Разбойникова е адвокат и магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Член на Управителния съвет на фондация „Български адвокати по правата на човека“. Обучител и  лектор по темата за защита правата на човека, провеждани в различни формати, включително за Центъра за обучение на адвокати и Националния институт по правосъдие.