Павла Сивова

Младши правен експерт

Павла Сивова е студент по право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

 

През 2020 г. успешно завършва стажантска програма „Фулбрайт“ към Софийски районен съд. В периода 2017-2020 г. работи като организатор обучения в Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ към Висшия адвокатски съвет. Участва в отбора, представляващ Софийския университет в международното състезание в областта на правата на човека European Rights Moot Court Competition – 2021 г. Владее руски и английски език.