Лора Георгиева – Матеева

Правен експерт

Лора Георгиева – Матеева е адвокат с процесуален и консултантски опит в областта на гражданското, търговското и административното право и сертифициран медиатор.

През 2006 става член на Член на Софийска адвокатска колегия. Адв. Матеева е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, стипендиант на Фондация „Америка за България“ по Програма „Обучение на професионалисти от сферата на правосъдието“ (2014 г.), и стипендиант на Европейската правна академия в Трир, Германия (2017 – 2018 г.). Има професионални интереси в областите защита на човешки права и изграждане на демократични институции.