Деница Руканова

Старши правен експерт

Адв. Деница Руканова има магистърски степени по право и международни отношения от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член на Софийска адвокатска колегия с десетгодишен юридически стаж.

Професионалният й интерес е в областта на обществените поръчки, достъпа до обществена информация, гражданското, търговското, вещното, административното и трудовото право, както и правата на човека. Има и двегодишна специализация в областта на наказателното право и наказателното разследване и европейското митническо право, в който е разследвала международен трафик на наркотични вещества през Летище София. Работила е като юридически консултант на Делойт България и Телерик.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Адв. Руканова е двукратен стипендиант на фондация „Български адвокати за правата на човека“ по проучване и анализ на практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.