Деница Руканова

Координатор Правна програма

Адв. Деница Руканова има магистърски степени по право и международни отношения от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член на Софийска адвокатска колегия с деветгодишен юридически стаж.

Професионалният й интерес е в областта на обществените поръчки, гражданското, търговското, вещното и трудовото право, както и правата на човека. Има и двегодишна специализация в областта на наказателното право и наказателното разследване и европейското митническо право. Работила е като консултант на Делойт България и Телерик.

Адв. Руканова е двукратен стипендиант на фондация „Български адвокати за правата на човека“ по проучване и анализ на практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds