Даниела Пенева

Правен експерт

Даниела Пенева е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с петгодишен юридически стаж. Има процесуален опит в областта на гражданското, търговското и административното право, както и в процедурата по получаване на достъп до обществена информация. Има опит в управление на проекти. Професионалният ѝ интерес е насочен към работа в помощ на развитието на гражданското общество, в частност постигане прозрачност в работата на обществените институции, и изследване и анализ на корупционни практики.