Един от анонимните свидетели по преписката срещу Борислав Сарафов е получил заплашително писмо

Публикуваме в цялост получения от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова подробен отговор на отправеното от нас миналата седмица запитване за съдбата на доказателствените материали, в това число веществени доказателства и класифицирани (секретни) материали, изпратени от прокурор при Софийска районна прокуратура (СРП) на ВКС заради констатацията, че обосновават необходимостта от започване на разследване срещу тогава заместника на главния прокурор Борислав Сарафов. Припомняме, че по приетия през миналата година механизъм за независимо разследване на главния прокурор и неговите заместници ВКС би следвало да администрира към специалния прокурор по разследването срещу висшите ръководители на прокуратурата получените сигнали за евентуално извършени от посочените лица престъпления.

Хронологията на движението на въпросните доказателствени материали е вече известна от публикация на „Свободна Европа“ по темата от миналата седмица.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Известното накратко: на 09.06.2023 г. СРП изпраща на ВКС материали от досъдебно производство 164/2023 г. на ГДБОП – МВР, прокурорска преписка 26636/2023 г. на СРП. Делото в СРП е образувано за разследване на престъпна деятелност от Петьо Петров – Еврото, но се твърди, че се събират доказателства, касаещи и Борислав Сарафов. Във ВКС е образувана съответна преписка от компетентността на прокурора, разследващ главния прокурор и неговите заместници. По това време обаче такъв все още не е избран, макар и новият механизъм за разследване на висшите ръководители на прокуратурата току-що да е влязъл в сила. Главен прокурор е все още Иван Гешев, чийто указ за освобождаване от поста е подписан от президента на 15.06.2023 г., а още на следващия ден за и.ф. главен прокурор е избран Борислав Сарафов.

Съдия Даниела Талева от Софийски градски съд е определена за прокурор по разследването на главния прокурор и неговите заместници на 07.07.2023 г. Назначена е от прокурорската колегия на ВСС едва на 18.10.2023 г., а встъпва в длъжност цели пет месеца след избора си – на 07.12.2023 г.

Докато преписката се намира във ВКС, чакаща назначаването и започването на работа от специалния прокурор по новия механизъм (незаконосъобразно забавено от Прокурорската колегия на ВСС, мотивирала се със законодателни неясноти, които подлежали на отстраняване), определеният за наблюдаващ прокурор в Софийска градска прокуратура (СГП) на иззетото по компетентност дело на СРП 26636/2023 г. Йордан Петров изисква всички материали от ВКС с мотива, че липсата им пречила за изясняване на обективната истина по ръководеното от него разследване.

С разпореждане от 31.08.2023 г. на ръководителя на Наказателната колегия на ВКС Лада Паунова веществените доказателства и секретните материали са изпратени на СГП, като това е мотивирано с липсата на назначаване към онзи момент на специален прокурор и факта, че материалите не съдържали доказателства, касаещи само Борислав Сарафов. Неизпращането им на СГП, според мотивите на съдия Паунова, би препятствало разследването относно останалите засегнати лица. След започване на работа от специалния прокурор, ако му били необходими, той можел да си ги изиска от СГП.

Това беше известното и досега.

Настоящият отговор на председателя на ВКС добавя един любопитен щрих към цялата картина – един от защитените като анонимни свидетели по цитираното наказателно производство на СРП 26636/2023 г. е станал адресат на заплашително писмо по времето след получаване на материалите във ВКС, което според него говорило за разкриване на самоличността му, и е отправил запитване до различни институции как се е стигнало до това.

Горното е наложило проверка на обработването на класифицираните материали във ВКС, която е достигнала до заключението, че единственото лице, което се е запознавало със съдържанието им, докато са пребивавали във ВКС, е бил прокурор Йордан Петров от СГП. Това се е случило по изрична молба на прокурор Петров да се запознае със съдържанието на секретните материали в качеството си на наблюдаващ прокурор по вече иззетото по компетентност от СГП дело. Молбата е уважена от ръководителя на Наказателната колегия на ВКС.

Администрирането на веществените доказателства и секретни материали, касаещи евентуална престъпна деятелност на и.ф. главния прокурор Сарафов, е поредното от множеството притеснителни обстоятелства около започналите през кратък период от време покрай сътресенията около замяната на Иван Гешев със заместника му Борислав Сарафов разследвания в СРП и СГП, касаещи предполагаемите престъпни мрежи за криминално влияние в правосъдието респективно на Петьо Петров – Еврото (разследването в СРП) и Мартин Божанов – Нотариуса (друго разследване в СГП).

Единствено от компетентността на специалния прокурор би следвало да бъде разпореждането с тези доказателствени материали (след като са вече присъединени към новообразувана преписка с предмет данни за престъпление, евентуално извършено от заместник на главния прокурор). В случая обаче, първо, до секретните материали е даден достъп на прокурор от СГП още докато са се намирали във ВКС, а впоследствие всички веществени доказателства и секретни материали са върнати от ВКС в прокуратурата. Там попадат във фактическата власт на прокурор от обикновената прокурорска йерархия, за когото не са налице изричните гаранции за независимост от засегнатото в доказателствените материали лице – главен или зам.-главен прокурор, каквито гаранции са законово разписани за специалния прокурор. Това се случва по еднолично разпореждане на председателя на НК на ВКС без в него да е посочено правното основание, на което се позовава.

Макар и да може да се разбере логиката зад мотивите на това решение (липсата на назначен специален прокурор към онзи момент и потенциалната опасност да се препятства разследване срещу други лица), все пак остават висящи въпросите и за формалната му законосъобразност (доколкото се осъществява разпореждане с доказателствени материали, вече приложени по преписка, по която компетентен да се произнася би трябвало да бъде само специалният прокурор), и за целесъобразността му (като се съпостави рискът от потенциална опасност от временно препятстване на разследване срещу други лица, но като се съобрази фактът на вече и без това тригодишното бездействие на прокуратурата да ги разследва, с риска от потенциално дори окончателно осуетяване на възможно разследване срещу и.ф. главния прокурор, под неформалния контрол на когото касаещите го доказателства биват върнати).

Както и да бъде разсъждавано по тези въпроси, със сигурност най-разумното би било, щом като е решено доказателствата да се върнат на прокуратурата, поне преди това да са направени копия на класифицираните писмени материали и особено оглед на веществените доказателства. Което също не е сторено.

Вчера беше оповестено, че прокурор Талева е изискала обратно доказателствените материали от СГП, но не е известно дали към преписката по делото към момента е образувано наказателно производство.

Публикуваме в цялост получения от АКФ подробен отговор на председателя на ВКС Галина Захарова.

 

И-632-23.02.2024 - отговор от председателя на ВКС на писмо от фондация Антикорупционен фонд

 

 

 


Сподели:

Прессъобщения

Андрей Янкулов: Съдиите и прокурорите във връзка с Еврото и Нотариуса са в постоянен страх да не започнат да изтичат техни разговори, снимки и видеа. Каква независимост на съдебната система може да има тогава?

СГП-Лийкс #7: “Времето на истината идва”. Сигнал от тоалетната на прокуратурата и три светкавични разпита за фалшиви статии, свидетели и протести

СГП Лийкс #6: Съдия Немска е гледала секретното дело за отнетия достъп до класифицирана информация на съпругата на Нотариуса? Бонус: Снимки от апартамента на Писков и Немска в Барселона

СГП Лийкс 5: Документи, записи и компютри са иззети от “Евролаб 2011” и още имоти на Размиг Чакърян. Как ДАНС се включва в издирването на Петьо Еврото в помощ на СРП

СГП-Лийкс #4: “Възможно е, вероятно, нямам спомен, евентуално, подозирам”: Какво казва бившият главен прокурор Иван Гешев за Петьо Еврото в разпита си пред СГП

СГП-Лийкс #3: „В ресторанта съм виждала над 10 пъти Борислав Сарафов“. Показанията на още един таен свидетел от „Осемте джуджета“

СГП-Лийкс #2: Лаптопи, телефон, документи, дискове, касети. Какви са иззетите доказателства от имотите на Петьо Петров-Еврото и къде се намират сега

Познанство от 1997 година, ресторанти и семейни разговори: Какво казва в свои показания градският прокурор Илиана Кирилова за отношенията си с Петьо Петров – Еврото

АКФ: Защо материали срещу Борислав Сарафов се връщат на прокуратурата, която е под негово ръководство?

Андрей Янкулов: Кръгът "Осемте джуджета" в момента просперира в прокуратурата.

Медиите за нас

Временната парламентарна комисия за проверка на групите около Мартин Божанов-Нотариуса и Петьо Петров-Еврото реши да изслуша представители на АКФ и апелативния прокурор в София Емил Петров

Андрей Янкулов, АКФ: Обвинението на прокуратурата срещу Пепи Еврото е абсурдно и има за цел да се демонстрира работа

Николай Стайков: Да закачат портрета на Петьо Еврото в прокуратурата и да кажат – „Този не се пипа“

Публикация на Капитал: "Прегрупиране: Свидетелите на Гешев преминават към Сарафов"

Андрей Янкулов: Без всеобхватно разследване на всички взаимосвързани случки по казуса „Осемте джуджета“ няма как да се стигне до същината му

Николай Стайков за последните действия на прокуратурата по „Осемте джуджета“: Това не са резултатите, които искаме да видим от едно задълбочено и обективно разследване.

Андрей Янкулов, АКФ: Вследствие на казуси като „Осемте джуджета“ доверието в съдебната власт се разрушава, а Висшият съдебен съвет мълчи.

Атанас Славов пред БНТ: Ще обсъдим "Осемте джуджета" във ВСС

Съдът в Страсбург смята „Осемте джуджета“ за „случай с особено значение“

МВР: Сигнали срещу Пеевски, Борисов и "Осемте джуджета" са сред потъналите в прокуратурата- Дневник