Дейности

МОНИТОРИНГ

 

АКФ извършва системен мониторинг на публично достъпна информация с цел да извлече и анализира случаи от висок обществен интерес свързани със съмнения за корупция и конфликт на интереси. Всички случаи с корупционни индикатори се насочват към правният ни център за становище и последващ институционален натиск.

СИГНАЛИ

Фокусирани сме върху практическия антикорупционен подход. Заинтересованите граждани могат да подадат до нас лично подписан или анонимен сигнал за корупция. Разследването на сигнали, отговарящи на определени условия, се обезпечава безвъзмездно от експертния ни екип. Изградената система за конфиденциалност и сигурност на информацията, защитават източниците ни и им гарантират действие и обратна връзка.

ПРАВЕН ЦЕНТЪР

 

Правният център на фондацията провежда експертни разследвания по сигнали и, в случаи на установени нередности и съмнения за корупция, ги насочва към съответната институция. Проследяваме всяко институционално действие или бездействие и информираме заинтересованата общественост за последващи взети мерки и постигнати резултати.

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ДЕЙСТВИЕ

 

АКФ се стреми да предизвика институционална реакция по всеки насочен казус. Разполагаме с експертиза и ресурс да упражняваме законен натиск до възможен резултат в интерес на обществото.