Чешки сенатор сигнализира прокуратурата за „ТЕЦ Варна“

На 21-ви ноември 2019 г., инж. Лукаш Вагенкнехт, член на Сената на чешкия парламент, подаде сигнал до Софийска градска прокуратура, свързан с неблагоприятна сделка на чешката държавна компания ЧЕЗ в България.

Сигналът касае съмнения за общи стопански престъпления (съзнателно сключване на неизгодна сделка и безстопанственост), престъпления по служба (нарушаване на служебни задължения и използване на служебно положение), както и съмнения за избягване на данъци в големи размери.

Съмненията относно извършените сделки по продажбата на „ТЕЦ Варна“ ЕАД в края на 2017 г. на фирма „Сигда“ ООД, без никакъв опит в енергетиката, вече са били изложени и пред Прокуратурата на Чешката република. Месеци след продажбата, свързаната с бившия транспортен министър и дългогодишен шеф на Пристанище Варна Данаил Папазов фирма, е придобита от почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

Разглеждането на фактите по сделката от прокуратурата „е в интерес на утвърждаване върховенството на правото и общите Европейски ценности и е в интерес, както на чешките, така и на българските граждани и данъкоплатци,“ казва инж. Вагенкнехт в сигнала си.

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) е адресат за кореспонденция в Република България, посочен в сигнала на сенатора.

„Още през юни тази година АКФ алармира редица институции за множество тревожни обстоятелства по казуса „ТЕЦ Варна“,“ каза Бойко Станкушев, директор на АКФ. „Действията ни засега са безрезултатни в опита да мотивираме институциите да защитават публичния интерес. Сигналът на чешкия сенатор, обаче, ясно показва, че въпросите относно придобиването на „ТЕЦ Варна“ и редицата любопитни решения и действия на държавни органи след това продължават да са актуални и да очакват своите отговори“.

На 19.06.2019 г., АКФ сигнализира Държавна агенция „Национална сигурност”, Министерство на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заради решение на държавно дружество да заплати милиони левове за студен резерв на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, чиято техническа изправност е под въпрос, с което се предпоставя и евентуална заплаха за енергийната сигурност, като част от националната сигурност на България.

Сигнализирани бяха и Национална агенция за приходите (НАП) във връзка със съмнения за избягване на данъци при придобиването на ТЕЦ-а от „Сигда“ и по-късно при придобиването на „Сигда“ от почетния председател на ДПС, Ахмед Доган. На 1-ви юли 2019 г., НАП ни уведоми за започването на проверка по сигнала с обещание да бъдем осведомени за резултатите щом тя приключи.
В отговор от 24-ти октомври 2019 г., от ДАНС заявиха, че не са открили данни за наличие на заплахи или посегателства срещу националната сигурност на България.

Най-детайлни в отговора си (от 15-ти август 2019 г.) са КЕВР, които ни уведомиха за изискана информация от „ЕСО“ ЕАД (който провежда търговете за студен резерв и определя победителите в тях) и „ТЕЦ Варна“. Електроенергийният оператор е потвърдил информацията, съдържаща се и в сигнала на АКФ, че не извършва проверки на място на експлоатационната годност на съоръженията, а единствено следи параметрите на работа дистанционно и при незадоволителни параметри налага санкции. Такива санкции вече са били налагани на „ТЕЦ Варна“ през 2018 г.

От „ТЕЦ Варна“ също потвърждават изложената в сигнала на АКФ информация за обявени обществени поръчки за ремонт на блок 6, нужни заради наличието на пробиви и недопустимо изтъняване на тръби. Впоследствие, обаче, поръчките били спрени, тъй като трите блока (4,5 и 6) щели да се използват в следващия регулаторен период, но се оказало, че преди 20.06.2020 г. нямало да бъде осигурено необходимото количество природен газ за работата им. Освен това, дейностите по прекратените обществени поръчки щели да бъдат включени в програма за екологизация през 2020 г. и 2021 г. Междувременно от дружеството твърдят, че са отстранили критичните точки на блок 6 с налични материали и собствени сили.

Предвид получената от ТЕЦ-а информация, КЕВР заключава, че в момента дружеството разполага с три ремонтирани блока – 4,5 и 6 – като количествата, с които дружеството ще кандидатства в предстоящите търгове могат да се осигурят и от два блока. За КЕВР това означава, че дружеството е подсигурило безпроблемно изпълнение на договорите за студен резерв. В заключение КЕВР решава, че няма условия за започване на процедура по отнемане или прекратяване на лиценция на ТЕЦ-а.

Министърът на енергетиката, който по закон осъществява контрола за техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти, и до момента мълчи.

Възникват въпросите:

1. Щом блокове 4,5 и 6 са щели да се ползват в следващ регулаторен период, то кои блокове ползва ТЕЦ-а в настоящия период, при положение, че другите му три блока са изведени от експлоатация?
2. Кои са трите ремонтирани блока, с които ТЕЦ-а разполага към момента, при положение, че блокове 4,5 и 6 ще се ремонтират през 2020 и 2021 г., а блокове 1,2 и 3 не са в експлоатация?
3. На какви обективни факти се базира становището на КЕВР, че дружеството е подсигурило безпроблемно изпълнение на договорите за студен резерв?
4. Възможно ли е ТЕЦ Варна да отговаря за осигуряване на студен резерв и от там за енергийната сигурност на страната посредством блок, който по данни на ръководството на ТЕЦ-а е неуправляем и чието техническо състояние се поддържа с „налични материали“ и „собствени сили“?

„Продължаваме да призоваваме държавните институции за отговорни действия във връзка както със сигнала на АКФ, така и с този на чешкия сенатор,“ каза в заключение г-н Станкушев.


Сподели:

Харесайте ни!


This will close in 140 seconds