Антикорупционният фонд обжалва мълчаливия отказ на искането си за копия на договорите с китайски производители на предпазни маски

Антикорупционният фонд обжалва пред Административен съд София (АСС) мълчаливия отказ на искането си към Министерство на здравеопазването за копия от сключените с китайски производители договори за доставка на лични предпазни средства. АКФ очаква отказът на Министерство на здравеопазването да бъде отменен от съда като незаконосъобразен, а министърът на здравеопазването да бъде задължен да предостави исканата обществена информация.

 

На 07.04.2020 АКФ подаде заявление до Министерството на здравеопазването по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с искане за предоставяне на копия на сключените през месец март 2020 година договори с китайски и български производители за доставка на предпазни маски. АКФ обоснова искането си с липсата на достатъчно информация в публичното пространство относно параметрите на сделките и спецификациите на поръчаните предпазни средства и медицинска апаратура. По-конкретно, от публикуваната информация в медии не става ясно дали поръчаните от китайски производители маски са хирургически или предпазни по стандарт N95 или сходен.

На 23.04.2020 Министерството на здравеопазването изпрати електронно съобщение, в което заяви, че не разполага с исканата информация относно договорите с български производители на предпазни маски и пренасочи по компетентност запитването на АКФ към държавното предприятие „Булбио“. В отговора си министерството по никакъв начин не адресира искането на АКФ за предоставяне на копия на договорите, сключени с китайски производители на предпазни маски. До настоящия момент, седмици след изтичането на законовия 14-дневен срок на 22.04.2020, АКФ не е получил отговор на своето запитване. Според ЗДОИ, липсата на отговор от страна на министерството е особено съществено процесуално нарушение, равносилно на мълчалив отказ от достъп до информация.

„Недопустимо е Министерството на здравеопазването да отговаря с мълчалив отказ на запитване за достъп до обществена информация с такава висока обществена значимост“, коментира Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд. „Обжалвахме отказа пред Административен съд София и очакваме той да бъде отменен като незаконосъобразен, а Министерство на здравеопазването да бъде задължено да предостави поисканите копия на договорите за доставка на маски от Китай. Вярваме, че само пълна прозрачност на взиманите от властите решения в отговор на пандемията с КОВИД-19 може да даде гаранция за ефективността на действията им и да запази доверието на гражданите в тях“.

 

 

Newsletter

Абонирайте се за информационния бюлетин на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи.

Вашият имейл адрес:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност