МАСОВОТО ОТНЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПРИ ТРАНСПОРТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ

С прессъобщение от 12.05.2020г. Прокуратурата на Република България (ПРБ) обяви, че главният прокурор е утвърдил указания „при образуван...

Констатирани проблеми при наказателно преследване в условия на извънредно положение

С обявяване на извънредното положение на територията на страната, породено от необходимостта от ограничаване на разпространението на SARS-CoV-2, се наблюдават някои притеснителни от гледна точка  върховенството на правото проявления на консти...