АКФ въвежда специално разработен канал за сигурно подаване на сигнали

За да предоставим най-висока защита на хората, които ни сигнализират, въвеждаме специално разработен канал за сигурно подаване на сигнали, предоставен ни от Центъра за развитие на медии. Това е един от 25-те канала, финансирани от Европейската комисия, които Центърът за развитие на медии администрира в България. Действаме в отговор на Директивата 2019/1937 на ЕС от 23.10.2019 г. за защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения, която изисква създаване на независими, сигурни и общодостъпни канали за подаване на сигнали за нередности. Новата система за подаване на сигнали ще осигурява криптирана връзка, с която ще се гарантира че IP адресът, съдържанието на съобщението и всякаква друга чувствителна информация за сигналоподателя, с която може да се злоупотреби от страна на трети лица, ще остане напълно скрита. Апелираме и към държавните институции да започнат работа по изпълнение на изискванията за защита на сигналоподатели, въведени с Директива (ЕС) 2019/1937, така че да спазят заложените в нея срокове. Можете да подадете своя сигнал тук.


Сподели: