АКФ публикува концепция за необходимата реформа на наказателното правосъдие

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува днес концепция с конкретни предложения за реформиране на българската система на наказателно правосъдие. Автор на текста е старши правният съветник в АКФ и бивш прокурор и зам.-министър на правосъдието и вътрешните работи Андрей Янкулов.

Можете да изтеглите анализа от тук.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Лакмусът за наказателното правосъдие е как реагира на случаите, в които са замесени големи политически и/или икономически интереси. Там е и големият и несъмнен провал на българското правосъдие“, заявява Андрей Янкулов и добавя:

„Концепцията, която предлагаме, набелязва необходимите решения на проблемите, които причиняват системните дефицити на наказателното правосъдие в България. За нас ориентир са принципите и базисните изисквания, утвърдени в системите на наказателно правосъдие на европейските демокрации.

За реализирането на тези решения безспорно трябва да има политическа воля за конституционни промени.“

Концепцията подробно аргументира, включително исторически и сравнителноправно, нуждата от разчупване на непознатия на огромното мнозинство европейски държави тотален прокурорски монопол върху обвинителната функция, разбиран в България дори и като изключващ съдебен контрол. Такова разчупване би било от полза включително и за създаването на механизъм за независимо разследване на главния прокурор, който не е застрашен от конституционна несъобразност.

„Увеличаване на възможностите за външен контрол върху това как прокуратурата осъществява или не осъществява наказателно преследване е най-важният аспект на успешната реформа“, коментира Андрей Янкулов.

Други проблеми, които концепцията адресира, са прекомерно силната позиция на главния прокурор във Висшия съдебен съвет и де факто широко упражняваните от прокуратурата надзорни правомощия върху администрацията въпреки липсата на конституционно основание за това.

Концепцията предлага постигането на европейския стандарт при конструирането на съдийската и прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС). Предвижда се запазване на пленума на ВСС, който обаче да бъде ангажиран с решаването на по-лимитиран кръг от въпроси, сред които остават изборът и освобождаването на главния прокурор.

Концепцията прави и конкретни предложения за преосмисляне на някои наказателно-процесуални норми и институти с оглед подобряване на ефикасността на производството в търсене на по-удачен баланс между правата на обвиняем, пострадал и обществения интерес от осъждане на виновния. Адресирани са важни проблеми на материалното право като необходимостта от рационализиране на наказателната репресия и даване на адекватна защита на съвременни обществени отношения. Аргументиран е холистичният подход при търсените реформи на процесуалното и материалното законодателство, които не трябва да бъдат разглеждани изолирано от останалите аспекти на наказателното правосъдие.

„Докато не настъпи реална промяна в най-кардиналната част от работата на наказателното правосъдие – реакцията срещу политическата и въобще властова корупция на високо ниво в трите власти, и неразривно свързаните с нея злоупотреби с публичен ресурс, ерозия на свободната пазарна конкуренция, овладяване на медиите и лоша среда за инвестиции – необходимостта от реформата неизменно ще продължи да се завръща на дневен ред отново и отново“, обобщава Андрей Янкулов.

Вярваме, че предложената от нас концепция е добра основа за разговор накъде искаме да продължи реформата на наказателното правосъдие у нас“, заявява директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев.

reforma_web


Сподели: