АКФ: Прокурорската колегия на ВСС няма правомощията да назначава временно изпълняващ длъжността главен прокурор

На проведено заседание на 16 юни 2023 прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) след гласуване с 8 гласа „за“ и 1 „против“ прие решение за избор на Борислав Сарафов за временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Членовете на прокурорската колегия, в  пълно единомислие и без никакъв дебат предложиха на първо място кандидатурата на заместник-главния прокурор и я подкрепиха.

Прокурорската колегия, позовавайки се на реда за избор на административен ръководител на прокуратура, избра Борислав Сарафов за временно изпълняващ длъжността главен прокурор, което е в противоречие на Конституцията и Закона за съдебната власт. Правомощията на временно изпълняващия длъжността главен прокурор далеч надхвърлят компетенциите на един административен ръководител. Временно изпълняващият длъжността „главен прокурор“ е именно главен прокурор, а не друг вид административен ръководител в съдебната власт. Конституцията и Законът за съдебната власт изрично предвиждат съвсем различен ред за избора на главен прокурор. Поради това и същностно и като ред за избор двете длъжности не могат да бъдат приравнени. Липсва правна и формална логика редът за избор на административни ръководители да се прилага „по аналогия“ в процедура за избор на главен прокурор, макар и временно изпълняващ длъжността. Не съществува и законово ограничение, изискващо временно изпълняващият длъжността да се избира единствено сред заместниците на главния прокурор, чиито мандат е прекратен предсрочно.

Абонирайте се за бюлетина на АКФ, за да научавате за най-новите ни разследвания и анализи:

С натискане на бутона потвърждавате, че сте запознати с Политиката ни за поверителност

Доколкото не е предвиден специален ред за действие в случай на предсрочно прекратяване на редовен мандат длъжност от ранга на главния прокурор, следва стриктно да се прилага съответния ред за редовен избор за изпълняване на длъжност със същите правомощия, а именно „главен прокурор“. Съгласно Конституцията и Закона за съдебната власт главен прокурор се назначава само и единствено с указ от президента по предложение на пленума на ВСС.

Действията на прокурорите от 16.06.2023 г., ведно с многократните им изявления за прилагане по аналогия на реда за избор на административни ръководители и за избор, единствено измежду заместниците, въз основа на определени от тях критерии, навеждат на извод, че се цели избягване на широк дебат на кандидатурата от всички членове на ВСС, с цел да бъде избрано предварително определено лице за нов главен прокурор. Изборът на Сарафов се случва ден след подписване на указа за освобождаването на Иван Гешев, дори още преди същият да бъде обнародван.

Впечатлението за предизвестеност на избора се подсилва и предвид обстоятелството, че през последните няколко седмици именно Сарафов е магистратът, който беше най-активно въвлечен в конфликта с вече бившия главен прокурор.

Същевременно Сарафов е и магистратът, за когото са налице множество данни за деяния, уронващи престижа на съдебната власт, включително предполагаемо участие в мрежата за оказване на неправомерно влияние в съдебната система „Осемте джуджета“. Изложените обстоятелства пораждат дълбоки съмнения относно притежаваните от Сарафов нравствени и професионални качества, изисквани от закона за заемане на тази длъжност.

От АКФ призоваваме за незабавно освобождаване на Борислав Сарафов от и. д. главен прокурор и провеждане на законосъобразен избор относно лицето, което да осъществява компетенциите на главния прокурор на Република България.

Присъединяваме се и към публикуваното по-рано становище на УС на Съюза на съдиите в България до Висшия съдебен съвет относно назначаването на Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор, в което се казва:

„Прокурорската колегия на ВСС си позволи да замени едно от главните действащи лица в борбата на групировки и властови центрове извън съдебната власт с друго, не по-малко дискредитирано.“

Пълният текст на становището на Съюза на съдиите в България


Сподели:

Прессъобщения

Един от анонимните свидетели по преписката срещу Борислав Сарафов е получил заплашително писмо

АКФ: Защо материали срещу Борислав Сарафов се връщат на прокуратурата, която е под негово ръководство?

Андрей Янкулов: Кръгът "Осемте джуджета" в момента просперира в прокуратурата.

Андрей Янкулов: Ако Еврото е искал да разкрива тайни, няма да пише сигнали, а да извади видеоархива.

Прокуратурата e привлякла като обвиняеми три лица по казуса „8-те джуджета“

Европейската заповед за арест за Петьо Еврото е оттеглена от прокуратурата?

Андрей Янкулов: „Прокурорската колегия фактически осигурява имунитет от наказателно преследване на главния прокурор

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да изслуша Андрей Янкулов за "Осемте джуджета"

Министърът на правосъдието е включил темата за „Осемте джуджета“ в дневния ред на заседанието на ВСС този четвъртък

Любена Павлова: Борислав Сарафов и Петьо Петров са били съдружници – единият в системата, другият - извън нея.

Медиите за нас

Андрей Янкулов: Без всеобхватно разследване на всички взаимосвързани случки по казуса „Осемте джуджета“ няма как да се стигне до същината му

Николай Стайков за последните действия на прокуратурата по „Осемте джуджета“: Това не са резултатите, които искаме да видим от едно задълбочено и обективно разследване.

Андрей Янкулов: Може да се стигне до фактически имунитет на временното ръководство на прокуратурата

Андрей Янкулов, АКФ: Вследствие на казуси като „Осемте джуджета“ доверието в съдебната власт се разрушава, а Висшият съдебен съвет мълчи.

Атанас Славов пред БНТ: Ще обсъдим "Осемте джуджета" във ВСС

Съдът в Страсбург смята „Осемте джуджета“ за „случай с особено значение“

МВР: Сигнали срещу Пеевски, Борисов и "Осемте джуджета" са сред потъналите в прокуратурата- Дневник

Как прокуратурата помогна на "Делта гард" в битката за отнетия лиценз

Образуваха дисциплинарки срещу трима прокурори от „Осемте джуджета“

МВР проверява кои полицаи са охранявали Пепи Еврото