АКФ: Прекратяването на производството срещу фирма „Менкаура“ изпраща грешен сигнал към бизнеса и общинската администрация

Прекратено е производството срещу управителя на фирма „Менкаура“ ЕООД за деклариране на неверни данни с цел да спечели обществена поръчка за над милион лева в Благоевград.
Разследването срещу Димитър Атанасов започна по сигнал на фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) от месец март 2018 г. Няколко месеца по-късно, прокуратурата в Благоевград потвърди, че Атанасов е предоставил документи с недостоверно съдържание на комисията за разглеждане, оценка и класифициране на офертите за саниране на жилищна сграда, част от националната програма за енергийна ефективност. Проектът, за който „Менкаура“ тогава кандидатства, е на стойност 1 158 757 лв., а декларирането на неверни данни е престъпление.
В своя акт от юни 2018г. благоевградската прокуратура намира достатъчно основания за продължаване на производството срещу Атанасов и препраща казуса към Софийска районна прокуратура с мотива, че седалището на фирмата е в столицата. С решение от 11-ти юли 2019, столичната прокуратура прекрати досъдебното производство.
Атанасов е депозирал гореспоменатите документи с неверни данни след като комисията в Благоевград обявява, че „Менкаура“ не покрива критерия по поръчката за изпълнени поне два сходни обекта. Именно с тази цел, той в качеството си на управител на друга фирма – „ХУФУ“ ЕООД – е попълнил декларация, според която „Менкаура“ е била подизпълнител на „ХУФУ“ по проект за изграждане на детска градина в Плевен. В подкрепа на декларацията Атанасов е предоставил и референция за добро изпълнение, в която „ХУФУ“ свидетелства за високо качество на услугите, предлагани от „Менкаура“.
Екипът на АКФ установи, че при изграждането на детската градина в Плевен „ХУФУ“ е работила без подизпълнители – факт по-късно потвърден и от благоевградската прокуратура.
Според публикация в платформата за разследваща журналистика „Бивол“, Атанасов е експерт на партия „Воля“, а фирма „ХУФУ“ дължи стотици хиляди левове на Национална агенция по приходите. През април 2016, дни след издаването на документите с неверни данни, собственик на „ХУФУ“ става компанията „Асмодеи Корпорейшън Лимитид“.
Любопитен е и фактът, че общинската администрация в Плевен и конкретно кметът Георг Спартански критикуват „ХУФУ“ за некачествения ремонт на детска градина „Приказен свят“ в града. Според медийни публикации от 2017 г., фирмата не отговаря на писма на администрацията въпреки дадена двадесетгодишна гаранция за качеството на строителните работи.
Пред Софийска районна прокуратура Атанасов е обяснил, че поради промяна на видовете работи и появата на нови такива се наложило при изпълнението на поръчката в Плевен и участие на подизпълнител, което не било първоначално предвидено. Приложени били рамкови договори между „Хуфу“ ЕООД и „Менкаура“ ЕООД. В постановлението, с което се прекратява производството и което е по-кратко от две страници, се споменават и имена на лица, които посочили, че работят в „Менкаура“ и които свидетелстват, че „Менкаура“ е работила по поръчката в Плевен. Това се оказва достатъчно за Софийска районна прокуратура, за да прекрати наказателното производство, въпреки писмените доказателства, събрани от Районна прокуратура Благоевград, и достъпната в регистрите и публичното пространство информация.
„Ефективното и прозрачно разходване на държавни средства е изключително важно за развитието на България и следва да е приоритет за всички публични институции,“ коментира Бойко Станкушев, директор на АКФ.
„В тази връзка, решението на Софийска районна прокуратура да неглижира нередности в начина, по който частна фирма печели значителна по размер поръчка, изпраща грешен сигнал както към частния сектор, така и към общинската администрация в страната.“


Сподели: