Антикорупционен Фонд

юни 25, 2017

Как ББР грубо нарушава устава си и правилата за банкиране

Тема: „Българска банка за развитие“ АД Статут: Разследване Етап: На 13.06.2017 г. е изпратен сигнал до: 1. Главния прокурор на Република България. 2. Управителя на Българска […]
юни 25, 2017

Ще има ли разследване и за нотариалните кантори в казуса с арестувания съдия по вписванията?

Тема: Нотариални кантори Статут: Станоище Етап: Подаден сигнал до: Инспекторат на ВСС,  ДК на Нотариалната камара, Министър на правосъдието   От изключително важно значение е да […]
юни 21, 2017

Кмет на областен град с екстравагантно парти за десетки хиляди лева

  Статут: Разследване Етап: На 13.06.2017 г. е изпратен сигнал до: 1. Главния прокурор на Република България 2. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на […]
юни 20, 2017
В зависимост от тълкуването на така написаното техническо задание се оказва, че поръчката може да бъде изпълнена и срещу едва 10% от прогнозната й стойност

АКФ даде десет обществени поръчки на ОЛАФ, румънската и българската прокуратура

Десет обществени поръчки на стойност 3.8 милиона лева по европрограма за трансгранично сътрудничество с Румъния бяха изпратени на ОЛАФ, Румънската антикорупционна дирекция и българските органи за […]