АКФ СЕЗИРА КПКОНПИ ЗА ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА КМЕТА НА ПАЗАРДЖИК
14/05/2018
СИГНАЛЪТ НА АКФ ЗА “МЕНКАУРА” ПРЕДИЗВИКА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
23/05/2018

АДФИ ВЪЗЛАГА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В МВР ПО СИГНАЛ НА “АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД”

Тема:

Обществени поръчки

Статут:

Сигнал до АДФИ и Сметната палата

Етап:

Възложена финансова инспекция от АДФИ

Проверката е вследствие на постъпил в АДФИ сигнал със съмнения за нарушения при възлагане на обществени поръчки и сключване на договори за доставки за противоударни каски за нуждите на МВР.

Съгласно предвидения ред в чл.5, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за държавната финансова инспекция /ППЗДФИ/, сигналът е разгледан от постоянната комисия на АДФИ в най-кратък срок и след извършена преценка за съответствие е взето решение за възлагане на финансова инспекция в Дирекция “.Управление на собствеността и социални дейности” към Министерство на вътрешните работи.

 

„Антикорупционен фонд“ работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изобличаване и разследване на корупцията на всички нива в страната. Нашите експерти са готови да отговорят на всеки Ваш достоверен сигнал за корупция и злоупотреба и да Ви държат в течение какви действия са предприети и какви резултати са постигнати.

 

Борбата с корупцията изисква заинтересовано общество. Не се колебайте да подадете сигнал към институциите във всеки от случаите, когато имате съмнение за корупция. Сигнал за корупция може да подадете и към екипа на АКФ на следния линк.


Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността
Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.