Обществени кампании

Антикорупционен фонд си поставя за цел да държи висок антикорупционен интерес в обществото. Организирането и провеждането на регулярни кампании за гражданско образование за превенция на корупцията и контрол на работата на институциите е една от предизвикателните цели на нашия екип. Експертите ни работят по програма за поредица събития в страната, обучения и дискусии, с експертно и широко гражданско участие, които да допринесат за ангажирането на заинтересованото общество. В това ние виждаме една от гаранциите за ползотворното и успешното развитие на България и превръщането и в достойна държава, свободна от зависимости и корупционен интерес. Ако и вие мислите като нас и искате да дойдем във вашия град, свържете се с екипа още [sg_popup id=“5″ event=“click“]сега[/sg_popup]. Само заедно можем да променим страната си. Не бъдете безучастни! Спрете корупцията на място!