Въпроси към д-р Николай Николов
06/03/2018
ОТВОРЕНО ПИСМО до г-н Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ
09/03/2018

Въпроси към г-н Пламен Георгиев

ДО Г-Н БОРИС ЯЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

 

 

                                                                                                С Т А Н О В И Щ Е

 

ОТ ФОНДАЦИЯ „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“

Представлявана от Мирослава Петрова – управител

с адрес: София 1000, ул. Княз Борис 71, офис 2

 

Относно: Изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и поставяне на въпроси към г-н Пламен Георгиев

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯЧЕВ,

Във връзка с предстоящото изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията, Фондация „Антикорупционен фонд“ поставя следните въпроси към кандидата за председател на КПКОНПИ  г-н Пламен Георгиев:

  • По новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество служителите в КПКОНПИ трябва да се явяват на тест за почтеност на полиграф. Това правило обаче не важи за членовете на комисията и нейния преседател. С оглед важността на дейността и високото обществено очакване към новата комисия, не смятате ли че и те трябва да са подложени на такъв тест?

 

  • Има ли по време на Вашия мандат в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) внасяни доклади на Инспектората за вътрешни разследвания за злоупотреби и налагани ли са въз основа на тях санкции?

 

  • Имало ли е практика в КОНПИ за вземане на противоположни решения, най-вече за прекратяване на производства и проверки, по един и същ казус, без промяна на фактическата обстановка?

 

  • Как ще коментирате публикациите и твърденията, че в КОНПИ не се декласифицира служебна информация за прекратени производства и проверки в нарушение на сроковете, постановени изрично в Закона за защита на класифицираната информация?

 

  • Методологията за изчисляване на значителни несъответствия на проверявани лица на КОНПИ досега беше обект на много критики за неясноти и възможни манипулации. Какво смятате, че трябва да се промени в тази област в новата комисия и как? По закон тази методика ще е предмет на вътрешни правила, които новият орган ще изработите и одобри.

 

  • Смятате ли, че в прилагането на методологията на КПКОНПИ е добре да се въведе практиката от други страни (с по-добра статистика в борбата с корупцията по високите етажи на властта) да се извършва периодичен външен одит на процеса с цел избягване на възможни злоупотреби и манипулации?

 

  • В досегашната си дейност като председател на КОНПИ, срещали ли сте се лично с проверявани лица преди да бъде прекратено производство или проверка срещу тях?

 

 

С уважение,

МИРОСЛАВА ПЕТРОВА

Съосновател и управител