МОНИТОРИНГ

"Антикорупционен фонд" извършва системен мониторинг на публично достъпната информация, медии, социални мрежи и целеви канали. Чрез този механизъм фондът извлича, валидира, анализира експертно и насочва към съответните институции случаи от висок обществен интерес и корупционни данни и факти, които пораждат обосновани съмнения.

Всички случаи с корупционни индикатори се насочват към правният ни център за становище и последващ институционален натиск.

СИГНАЛИ

"Антикорупционен фонд" е фокусиран върху практическия антикорупционен подход. Фондът осигурява директен и лесен достъп за всеки заинтересован гражданин. Чрез нас може да бъде подаден лично подписан или анонимен сигнал за корупция, подкрепен с данни, факти и документи като разследването му се обезпечава безвъзмездно от експертния ни екип.

Изградената система за конфиденциалност и сигурност на информацията, защитават източниците ни и им гарантират действие и обратна връзка.

ПРАВЕН ЦЕНТЪР

Оперативната цел на правния център на "Антикорупционен фонд" е да гарантира резултатите и доверието в организацията ни. След експертно разследване центърът изготвя правна оценка и становище по всеки постъпил достоверен случай на корупция и го насочва към съответната институция.

Всяко институционално действие или бездействие се проследява и заинтересованата общественост се информира за последващи взети мерки и и постигнати резултати.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ДЕЙСТВИЕ

"Антикорупционен фонд" разполага с експертизата и ресурса да упражнява законен натиск до възможен резултат в интерес на обществото. Ние се стремим да предизвикаме институционална реакция по насочените казуси и да осветлим всяко корупционно действие на всички нива във властта.

Работата ни цели разграждане на рецидивните практики в страната, а резултатите ни се публикуват и се отчитат в брой подадени и разработени сигнали.

АНТИКОРУПЦИОНЕН СИГНАЛ

.

ВСЯКА ПОДРОБНОСТ Е ВАЖНА. ОПИШЕТЕ ВСИЧКИ ФАКТИ И ДАННИ, КОИТО ПОРАЖДАТ СЪМНЕНИЯТА ВИ. ПРИЛОЖЕТЕ КОПИЯ И/ИЛИ ОРИГИНАЛИ НА ДОКУМЕНТИ, АКО РАЗПОЛАГАТЕ С ТАКИВА ТУК.

МОЛЯ, ПРИЛОЖЕТЕ ВСЯКА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ. ИМЕНА, АДРЕСИ, И-МЕЙЛИ, ДАТИ, СУМИ. "ИВАН ИВАНОВ Е КОРУМПИРАН” Е КЛЕВЕТА. ПОДКРЕПЕТЕ ТВЪРДЕНИЕТО СИ С ФАКТИ.
АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД ПРИЕМА ПОДПИСАНИ ЛИЧНО И АНОНИМНИ СИГНАЛИ. АКО ИСКАТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ АНОНИМНО, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПУБЛИЧЕН WI-FI ИЛИ VPN ANONYMIZER И ПОСОЧЕТЕ ИНИЦИАЛИ, ИЛИ ПСЕВДОНИМ. (НАПРИМЕР ИВАН ИВАНОВ, ИЛИ И.И.). ВПИШЕТЕ И-МЕЙЛ АДРЕСА СИ, АКО ПРЕДПОЧИТАТЕ ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С НАС.

НЕ СПОДЕЛЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА СИ С НЕДОВЕРЕНИ ИЗТОЧНИЦИ,
ЗА ДА НЕ ПРИКРИЯТ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ СЛЕДИТЕ СИ.