ДАРЕНИЕ

за работата на фонда може да направите на следната банкова сметка: Societe Generale Експресбанк BG 92 TTBB94001527741746 BIC код TTBB BG 22. Вашите средства ще бъдат използвани за повишаване капацитета на работата ни: разширен екип, повече разследвания, по-голям институционален натиск. Благодарим Ви.