ЕКИП

Успяваме заедно

Екипът на "Антикорупционен фонд" обезпечава прегледа на всеки един достоверен сигнал, постъпил при нас. Фондът води разследвания и на база публично достъпната информация. Правният ни център изработва становище, уведомява отговорните институции и следи за действията им.

"Антикорупционен фонд" подбира хората в екипа си с мотивация и ценностни принципи в полза на обществото. Бъди един от нас! Не се примирявай. Спри корупцията!Мирослава Петрова

е завършила СУ “Св. Климент Охридски” и има петнадесетгодишна професионална кариера в областта на управлението на проекти. От 2013 г. тя е доброволен активист в поредица граждански организации, като цели консолидиране на гражданската енергия за устойчиво свободно общество. Съосновател и изпълнителен директор на "Антикорупционен фонд".

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Николай Стайков

е икономист по образование с дългогодишен журналистически опит в областта на икономическата политика, приватизацията и обществените поръчки. Граждански активист и съосновател на няколко граждански инициативи. Съосновател и член на Управителния съвет на "Антикорупционен фонд".

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Йордан Карабинов

MBA, ACCA, CIА, извършва вътрешни одити и разследвания на измами в четиринадесет страни в Европа, САЩ и Австралия. Преподавател по управление на риска и предотвратяване на измами, провел обучения на повече от четиристотин участници от корпоративния и държавния сектор. От 2013 г. г-н Карабинов е председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България. Съосновател и член на Управителния съвет на "Антикорупционен фонд".

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Даниела Пенева

е юрист, завършила е специалност Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2014 г. След придобиване на юридическа правоспособност започва да практикува в областта на застрахователното право. Има двугодишен опит като процесуален представител по граждански и административнонаказателни дела. В практиката си е подготвяла становища и осъщестявала защита в процедурите по контрол, извършвани от регулаторните органи. Правен консултант в "Антикорупционен фонд"

Александър Кашъмов

е магистър по право със специалност "Политики за добро управление и защита на човешки права", завършил в Университета Уоруик, Англия. Дипломната му работа съпоставя концепциите за пряка и предстатвителна демокрация на принципно ниво и изследва същността и практическата приложимост на някои иновативни демократични модели. Двете му бакалавърски степени са от Университета Екзетър, Англия в областите древна история и британско право. По време на следването си работи в областта на международното частно право в британската компания Triacle Clinical Services Ltd, чиято основна дейност е сключване на договори за разработване на лекарства с медицински учреждения и изследователски центрове от цял свят. Ръководи българската студентска общност в Екзетър в периода 2012-2013г. Сътрудничи на фондация „Програма достъп до информация“, СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и адвокатска кантора „Терзийски, Бороджиев, Кашъмов и Михайлова“ по дела и проекти, свързани със защитата на обществени интереси и основни човешки права. През 2017г. придобива юридическа правоспособност в България. Интересува се от философия, култура и езикознание. Запален скиор и катерач. Правен консултант в "Антикорупционен фонд"